Przejdź do treści

Studia doktoranckie prowadzone w IM UP

Zgodnie z nową Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Pedagogicznym Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Zobacz szczegóły

Poniższe informację dotyczą studiów III stopnia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.