original image

Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego, począwszy od roku akademickiego 2012/2013, zostaly uruchomione nowe, BEZPŁATNE studia doktoranckie w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka (zob. Zarządzenie Rektora UP).


Ostatnie zmiany:
• Wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 w dziale: Ogłoszenia.

(C) 2009-2015 by Paweł Solarz & Władysław Wilk