Przejdź do treści

Rada Instytutu Matematyki

CZŁONKOWIE RADY Z GŁOSEM STANOWIĄCYM

  Dyrekcja IM
 1. prof. dr hab. Tomasz Szemberg, Dyrektor IM - Przewodniczący Rady
 2. dr Ireneusz Krech, Wicedyrektor IM ds. Ogólnych
 3. dr Bozena Rożek, Wicedyrektor IM ds. Dydaktycznych

 4. Kierownicy Katedr
 5. dr hab. prof. UP Piotr Błaszczyk, kierownik KPM
 6. dr hab. prof. UP Jacek Chmieliński, kierownik KAM
 7. dr hab. prof. UP Katarzyna Korwin-Słomczyńska, kierownik KA
 8. dr hab. prof. UP Leszek Gasiński, kierownik KZM
 9. dr Mirosława Sajka, kierownik KEM
 10. dr Grzegorz Malara, kierownik KG

 11. Pracownicy IM z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego
 12. dr hab. Janusz Gwoździewicz
 13. dr hab. Andrzej Wiśnicki

 14. Wybrani przedstawiciele pozostałych pracowników IM
 15. mgr Beata Gryszka
 16. dr Zbigniew Leśniak
 17. mgr Anna Petiurenko
 18. dr habil. Piotr Pokora
 19. dr Justyna Szpond
 20. dr Lidia Zaręba

 21. Wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów
 22. Aleksandra Gałecka - III rok I stopnia
 23. mgr Marta Giza studia doktoranckie
 24. mgr Jakub Kabat studia doktoranckie
 25. Maria Tombarkiewicz - I rok II stopnia
 26. Maciej Zięba - III rok I stopnia


OSOBY ZAPRASZANE Z GŁOSEM DORADCZYM
 • Ewa Kuźma, sekretarz Rady
 • emerytowani profesorowie IM UP
 • przedstawiciel Koła Matematyków UP