Przejdź do treści

Rada Instytutu Matematyki

CZŁONKOWIE RADY Z GŁOSEM STANOWIĄCYM

  Dyrekcja IM
 1. prof. dr hab. Tomasz Szemberg, Dyrektor IM - Przewodniczący Rady
 2. dr Ireneusz Krech, Wicedyrektor IM ds. Ogólnych
 3. dr Bozena Rożek, Wicedyrektor IM ds. Dydaktycznych

 4. Kierownicy Katedr
 5. dr hab. prof. UP Piotr Błaszczyk, kierownik KPM
 6. dr hab. prof. UP Jacek Chmieliński, kierownik KAM
 7. dr hab. prof. UP Katarzyna Korwin-Słomczyńska, kierownik KA
 8. dr hab. prof. UP Leszek Gasiński, kierownik KZM
 9. dr Mirosława Sajka, kierownik KEM
 10. dr Grzegorz Malara, kierownik KG

 11. Pracownicy IM z tytułem naukowym profesora, pracownicy zatrudnieni na stanowisku profesora Uczelni, pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 12. dr hab. Janusz Gwoździewicz
 13. dr habil. Piotr Pokora
 14. dr hab. Justyna Szpond
 15. dr hab. Andrzej Wiśnicki

 16. Wybrani przedstawiciele pozostałych pracowników IM
 17. mgr Beata Gryszka
 18. dr Zbigniew Leśniak
 19. mgr Anna Petiurenko
 20. dr Lidia Zaręba

 21. Wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów
 22. Aleksandra Gałecka (1 rok, II stopień)
 23. Sandra Branicka (2 rok, I stopień)
 24. Daria Wątorek (2 rok, II stopień)
 25. mgr Marcin Zieliński
 26. Maciej Zięba


OSOBY ZAPRASZANE Z GŁOSEM DORADCZYM
 • Ewa Kuźma, sekretarz Rady
 • emerytowani profesorowie IM UP
 • przedstawiciel Koła Matematyków UP