Przejdź do treści

Rada Instytutu Matematyki

CZŁONKOWIE RADY Z GŁOSEM STANOWIĄCYM

  Dyrekcja IM
 1. prof. dr hab. Tomasz Szemberg, Dyrektor IM - Przewodniczący Rady
 2. dr Ireneusz Krech, Wicedyrektor IM ds. Ogólnych
 3. dr Bozena Rożek, Wicedyrektor IM ds. Dydaktycznych

 4. Kierownicy Katedr
 5. dr hab. prof. UP Piotr Błaszczyk, kierownik KPM
 6. dr hab. prof. UP Jacek Chmieliński, kierownik KAM
 7. dr hab. prof. UP Katarzyna Korwin-Słomczyńska, kierownik KA
 8. dr hab. prof. UP Leszek Gasiński, kierownik KZM
 9. dr Mirosława Sajka, kierownik KEM
 10. dr Grzegorz Malara, kierownik KG

 11. Pracownicy IM z tytułem naukowym profesora, pracownicy zatrudnieni na stanowisku profesora Uczelni, pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
 12. dr hab. Janusz Gwoździewicz
 13. dr Gregoris Makrides
 14. dr habil. Piotr Pokora
 15. dr Nataliia Ponomarova
 16. dr hab. Justyna Szpond
 17. dr hab. Andrzej Wiśnicki

 18. Wybrani przedstawiciele pozostałych pracowników IM
 19. mgr Beata Gryszka
 20. dr Zbigniew Leśniak
 21. mgr Anna Petiurenko
 22. dr Lidia Zaręba

 23. Wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów
 24. Aleksandra Gałecka (1 rok, II stopień)
 25. Sandra Branicka (2 rok, I stopień)
 26. Maciej Zięba


OSOBY ZAPRASZANE Z GŁOSEM DORADCZYM
 • Ewa Kuźma, sekretarz Rady
 • emerytowani profesorowie IM UP
 • przedstawiciel Koła Matematyków UP