A+ A A-
Instytut Matematyki UP
original image

Projekt "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Innowacyjne kształcenie magistra matematyki na specjalności nauczycielskiej! "Od Praktyka do Mistrza".

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku matematyka rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 Wszystkie specjalności nauczycielskie dla tego cyklu będą realizowane w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Innowacyjne kształcenie magistra matematyki na specjalności nauczycielskiej! "Od Praktyka do Mistrza".

Kształcenie nauczycielskie planowane jest w wielowymiarowym aspekcie studenta jako praktyka - w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela matematyki oraz dla chętnych również nauczyciela informatyki obejmie różnorodne działania praktyczne.

Proponowane innowacje:

  • Ścisła współpraca ze szkołami - warsztatowe zajęcia wyjazdowe do szkół.
  • Dodatkowe wsparcie w przygotowywaniu prowadzonych przez studenta lekcji w szkole.
  • Wykłady o nowoczesnych metodach nauczania prowadzone przez gości zagranicznych.
  • Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
  • Warsztaty dotyczące przygotowywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem drukarki 3D.
  • Warsztaty z programowalnymi klockami.

Oferta rekrutacyjna w zakresie specjalności nauczycielskich:

  • matematyka (nauczycielska) + II etap edukacyjny - umożliwia uzyskanie uprawnień do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół w ramach dwuletnich studiów II stopnia dla osób, które nie studiowały wcześniej specjalności nauczycielskiej,
  • matematyka (nauczycielska) - kontynuacja kształcenia dla osób, które mają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej,
  • matematyka z informatyką (nauczycielska) - kontynuacja kształcenia dla osób, które mają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej i są dodatkowo zainteresowane uprawnieniami do nauczania informatyki we wszystkich typach szkół, przewidziano nowe ciekawe kursy dla osób, które mają już uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej.Zasady rekrutacji:


Szczegóły kształcenia w zakresie dydaktyki matematyki:
Działania w zakresie praktycznego przygotowania do nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej uwzględniają trzy etapy:

Etap I: Pre-praktyka
Student, korzystając z Biblioteczki Pomocy Dydaktycznych w ramach ćwiczeń na Uczelni, będzie miał możliwość przygotowania warsztatów, symulowania ich w grupie studentów lub uczniów, w celu przygotowania się do praktyk w placówce szkolnej.

Etap II: Ćwiczenia praktyczne w szkole
W ramach ćwiczeń student we współpracy z opiekunem akademickim będzie hospitował, przygotowywał i prowadził lekcje z uczniami w ramach cotygodniowych spotkań szkolnych. W celu przygotowania lekcji student będzie miał możliwość korzystania z szerokiej gamy aktualnych podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dostępnych w Biblioteczce Pomocy Dydaktycznych, a także przygotowania materiałów dydaktycznych na zaplanowane na lekcje.

Etap III: Praktyka ciągła i jej ewaluacja
Student odbędzie 5-6 tygodniową praktykę zawodową w placówce szkolnej, przygotowując i prowadząc cykl codziennych lekcji pod kierunkiem opiekuna szkolnego - nauczyciela oraz we współpracy z opiekunem akademickim. Zaplanowano dodatkowe wsparcie dla studenta związane z podsumowaniem i ewaluacją praktyki, np. poprzez szczegółową analizę materiału zgromadzonego podczas praktyki (typu: wytwory prac uczniów, nagrania audio-video).Kontakt telefoniczny:
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej kierunku Matematyka tel. 12 662-63-91


Kierownicy merytoryczni projektu dla kierunku matematyka:
dr Agnieszka Kowalska agnieszka.kowalska@up.krakow.pl
dr Bożena Rożek bozena.rozek@up.krakow.pl

Zgłoś uwagę do strony
(C) 2009-2019 by Paweł Solarz & Władysław Wilk