Przejdź do treści

Projekt "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Innowacyjne kształcenie magistra matematyki na specjalności nauczycielskiej! "Od Praktyka do Mistrza".

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku matematyka rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 Wszystkie specjalności nauczycielskie dla tego cyklu będą realizowane w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Innowacyjne kształcenie magistra matematyki na specjalności nauczycielskiej! "Od Praktyka do Mistrza".

Kształcenie nauczycielskie planowane jest w wielowymiarowym aspekcie studenta jako praktyka - w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela matematyki obejmie różnorodne działania praktyczne.

Program studiów uwzględnia:

 • - indywidualizację zajęć projektowych (możliwość wyboru kursów dostosowanych do zainteresowań studenta),
 • - różnorodne działania praktyczne tj. ćwiczeniach praktyczne w szkole,
 • - tutoring w zakresie przygotowywania prac dyplomowych,
 • - zajęcia w małych grupach.

Proponowane innowacje:

 • - Ścisła współpraca ze szkołami - warsztatowe zajęcia wyjazdowe do szkół.
 • - Dodatkowe wsparcie w przygotowywaniu prowadzonych przez studenta lekcji w szkole.
 • - Wykłady o nowoczesnych metodach nauczania prowadzone przez gości zagranicznych.
 • - Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 • - Warsztaty dotyczące przygotowywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem drukarki 3D.

Oferta rekrutacyjna w zakresie specjalności nauczycielskich:

 • - matematyka (nauczycielska) + II etap edukacyjny - umożliwia uzyskanie uprawnień do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół w ramach dwuletnich studiów II stopnia dla osób, które nie studiowały wcześniej specjalności nauczycielskiej,
 • - matematyka (nauczycielska) - kontynuacja kształcenia dla osób, które mają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej,

Studia mają na celu:

 • - wyposażenie studenta w głębokie kompetencje dydaktyczno-psychologiczno-pedagogiczne przydatne w zawodzie nauczyciela-wychowawcy,
 • - rozwijanie pasji do matematyki także w zakresie jej dydaktyki,
 • - kształtowanie w zakresie nauczania zdalnego poprzez wykorzystanie współczesnych technologii,
 • - wdrożenie do indywidualizowania pracy z uczniem zarówno zdolnym, jak i mającym trudności w uczeniu się matematyki.Zasady rekrutacji:


Szczegóły kształcenia w zakresie dydaktyki matematyki:
Działania w zakresie praktycznego przygotowania do nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej uwzględniają trzy etapy:

Etap I: Pre-praktyka
Student, korzystając z Biblioteczki Pomocy Dydaktycznych w ramach ćwiczeń na Uczelni, będzie miał możliwość przygotowania warsztatów, symulowania ich w grupie studentów lub uczniów, w celu przygotowania się do praktyk w placówce szkolnej.

Etap II: Ćwiczenia praktyczne w szkole
W ramach ćwiczeń student we współpracy z opiekunem akademickim będzie hospitował, przygotowywał i prowadził lekcje z uczniami w ramach cotygodniowych spotkań szkolnych. W celu przygotowania lekcji student będzie miał możliwość korzystania z szerokiej gamy aktualnych podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dostępnych w Biblioteczce Pomocy Dydaktycznych, a także przygotowania materiałów dydaktycznych na zaplanowane lekcje.

Etap III: Praktyka ciągła i jej ewaluacja
Student odbędzie 5-6 tygodniową praktykę zawodową w placówce szkolnej, przygotowując i prowadząc cykl codziennych lekcji pod kierunkiem opiekuna szkolnego - nauczyciela oraz we współpracy z opiekunem akademickim. Zaplanowano dodatkowe wsparcie dla studenta związane z podsumowaniem i ewaluacją praktyki, np. poprzez szczegółową analizę materiału zgromadzonego podczas praktyki (typu: wytwory prac uczniów, nagrania audio-video).Kontakt telefoniczny:
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej kierunku Matematyka tel. 12 662-63-91


Kierownicy merytoryczni projektu dla kierunku matematyka:
dr Agnieszka Kowalska agnieszka.kowalska@up.krakow.pl
dr Bożena Rożek bozena.rozek@up.krakow.pl