Przejdź do treści

Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych

Praktyki nauczycielskie - kierownik praktyk dr Mirosława SajkaPraktyki studenckie zawodowe pedagogiczne z zakresu matematyki


Informacje nt. zawodowych praktyk nauczycielskich w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 wobec sytuacji epidemicznej w Polsce

Studia stacjonarne

Informacje dla studentów III roku matematyki studiów stacjonarnych I stopnia

Informacje dla studentów II roku matematyki studiów stacjonarnych II stopnia

Studia niestacjonarne

Informacje dla studentów III roku matematyki studiów niestacjonarnych I stopnia

Informacje dla studentów II roku matematyki studiów niestacjonarnych II stopnia

Studia podyplomowe

Informacje dla studentów studiów podyplomowych
Ćwiczenia praktyczne w szkole


Ćwiczenia praktyczne w szkole podstawowej dla studentów studiów stacjonarnych

Ćwiczenia praktyczne w szkole ponadpodstawowej dla studentów studiów stacjonarnych

Ćwiczenia praktyczne w szkole ponadpodstawowej dla studentów studiów niestacjonarnych

Oświadczenie studenta w związku z RODO

Dokumenty


Warunki zwolnienia z praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego


Oświadczenie studenta w związku z RODO

Komunikaty

ARCHIWUM:

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI I UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH PEDAGOGICZNYCH
z zakresu matematyki – III rok studiów I stopnia i II rok studiów II stopnia


24 kwietnia 2020r.
Po zapoznaniu się ze stanem realizacji przez Państwa praktyk zawodowych pedagogicznych z zakresu matematyki (ankieta z dn. 10-17.04.2020) oraz zgodnie z pismem RD.421-4-2/20 Prorektora ds. Kształcenia prof. dra hab. Bogusława Skowronka informujemy, że limity realizacji godzin zdalnych ogłoszone dnia 16.03.2020 zostają zniesione.

Wszystkie praktyki zawodowe pedagogiczne z zakresu matematyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 mogą być kontynuowane zdalnie i powinny być dokończone w tej formie.

Termin dostarczenia pełnej dokumentacji opiekunom praktyk: 26 czerwca 2020 r.

Odpowiedzi na dotychczasowe pytania znajdziecie Państwo TUTAJ.

Wszelkie dalsze pytania prosimy kierować bezpośrednio do Kierownika Praktyk Pedagogicznych, a odpowiedzi na Państwa pytania są sukcesywnie dołączane do powyżej zamieszczonego pliku.

Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych, dr Bożena Rożek
Kierownik Praktyk Pedagogicznych, dr Mirosława Sajka19 marca 2020r.
Informujemy, że zgodnie z dzisiejszym pismem RD.421-4/20 Pana Prorektora ds. Kształcenia Profesora Bogusława Skowronka: "Od 12 marca do 8 kwietnia br. zawieszeniu ulega organizacja praktyk studenckich (pedagogicznych i niepedagogicznych). Decyzja o sposobie organizacji i realizacji praktyk po 14 kwietnia będzie uregulowana w odrębnym Zarządzeniu."

Jednocześnie informujemy, że jeśli ktoś z Państwa rozpoczął już nauczanie zdalne pod kierunkiem szkolnego opiekuna praktyk i chce ukończyć realizację praktyki, przy niewielkiej brakującej liczbie godzin, to jest to możliwe zgodnie z poniższej zamieszczonymi ograniczeniami.

Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych, dr Bożena Rożek
Kierownik Praktyk Pedagogicznych, dr Mirosława Sajka16 marca 2020r.
Ze względu na zamknięcie szkół w związku z zagrożeniem stanem epidemicznym w Polsce informuję, że w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Matematyki podjęta została decyzja o przedłużeniu czasu realizacji praktyk zawodowych pedagogicznych do 19 czerwca 2020.

Uprzejmie proszę pozostać w stałym kontakcie zdalnym z nauczycielem – opiekunem praktyk w czasie pierwotnie wyznaczonego terminu realizacji praktyki (specjalność Matematyka nauczycielska do 20 marca, specjalność Matematyka z Informatyką do 3 kwietnia). Z pewnością będziecie Państwo mogli wesprzeć nauczycieli swoim doświadczeniem w zakresie nowoczesnych środków komunikacji zdalnej i pomóc w przygotowaniu materiałów do zdalnego nauczania.

Jednocześnie informuję, że osoby, które w obecnej sytuacji zostały przez nauczycieli - szkolnych opiekunów praktyk włączone w nauczanie zdalne - mogą udokumentować 10 godzin prowadzonych i 5 godzin hospitowanych w ten sposób, a ewentualną większą liczbę tego rodzaju godzin włączyć do kategorii godzin przewidzianych jako udział w działaniach dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela i szkoły.

Informuję, że student może przedłożyć do oceny pełną dokumentację realizacji praktyki w dowolnym momencie po jej zakończeniu, nie później niż 26 czerwca 2020.

W porozumieniu z Z-cą Dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych, dr Bożeną Rożek
Kierownik Praktyk Pedagogicznych, dr Mirosława Sajka