Przejdź do treści

Alfabetyczna lista pracownikow IM UP

dr hab. prof. UP Piotr Błaszczyk    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3501-3480
dr hab. prof. UP Jacek Chmieliński    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7460-9025
dr Beata Deręgowska    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6876-4857
dr Łucja Farnik    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4300-0206
mgr Marlena Fila    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6273-9220
dr hab. prof. UP Leszek Gasiński    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8692-6442
mgr Marta Giza    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5790-433X
mgr Piotr Gracjasz    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5340-4285
dr Beata Gryszka    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8497-8943
dr Karol Gryszka    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3258-3330
dr hab. prof. UP Janusz Gwoździewicz    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2035-1073
mgr Aleksandra Huczek    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4222-083X
mgr Marek Janasz    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0534-7946
dr Jakub Kabat    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0758-0568
dr hab. prof. UP Katarzyna Korwin-Słomczyńska    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7957-2583
dr Agnieszka Kowalska    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3754-5376
dr Paweł Kozyra    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1224-6361
dr Ireneusz Krech    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7820-0622
dr Janusz Krzyszkowski    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3382-6717
mgr Adriana Kura
Ewa Kuźma
dr Magdalena Lampa-Baczyńska    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0174-7726
dr Zbigniew Leśniak    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6717-6903
mgr Krzysztof Maciaszek    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0603-4909
prof. dr Gregoris Makrides
dr Grzegorz Malara    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5077-4942
mgr Joanna Markowicz    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6688-5038
mgr Łukasz Merta
dr Marek Niezgoda    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0730-2960
dr Paweł Pasteczka    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8593-0025
mgr Anna Petiurenko    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0196-6275
Dr. habil. Piotr Pokora    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8526-9831
dr Sławomir Przybyło    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8413-6754
dr Maria Robaszewska    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0254-8515
dr Bożena Rożek    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7219-9691
dr Mirosława Sajka    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0209-7817
mgr Maria Skupień    ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1480-0810
dr Paweł Solarz    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5047-885X
prof. dr hab. Tomasz Szemberg    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4234-5838
dr Justyna Szpond    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2997-4023
dr hab. prof. UP Andrzej Wiśnicki    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0361-1128
dr Daniel Wójcik    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2264-0178
dr Paweł Wójcik    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8527-012X
dr Lidia Zaręba    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8593-1327
mgr Marcin Zieliński    ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4593-841X