Przejdź do treści

dr Jakub Kabat

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0758-0568

adiunkt dydaktyczny

Katedra Geometrii

pokój:     115

telefon:     12 662-62-93

e-mail:     jakub.kabat@up.krakow.pl

Harmonogram zajęć:Harmonogram konsultacji:

Dodatkowe informacje:   

Przełączenie kalendarza na tryb tygodniowy gwarantuje lepszą widoczność.

Konsultacje odbywają się wg załączonego powyżej kalendarza.
Każde konsultacje dzielą się na bloki 30 minutowe. 

Chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić na pracowniczą skrzynkę pocztową, najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie (do godziny 20) wraz ze wskazaniem:
a) przedmiotu rozmowy,
b) trybu spotkania (stacjonarny/on-line).

Możliwe są zmiany terminów konsultacji, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.