Wstęp

Kolejny tomik z serii “Matematyka dla ciekawych" jest kontynuacją tematyki przedstawionej w poprzednich książkach: “Pojecie funkcji cz. l" i “Pojecie funkcji cz. 2", “Granica i ciągłość funkcji". Prezentowana książka jest zbiorem zadań i problemów dotyczących pochodnej funkcji, twierdzeń o wartości średniej oraz zastosowania rachunku różniczkowego do badania przebiegu zmienności funkcji. Autorzy starali się zaprezentować oprócz typowych zadań, wiele ciekawych i nietypowych problemów, których rozwiązanie może sprawić Czytelnikowi prawdziwą satysfakcję.

Na początku każdego rozdziału podane są definicje i twierdzenia wykorzystywane w zadaniach. W drugiej części rozdziału znajdują się przykładowe rozwiązania zadań, a w trzeciej zadania do samodzielnego rozwiązywania. Na końcu rozdziału znajdują się odpowiedzi do prawie wszystkich zadań. W przypadku zadań trudniejszych podane zostały wskazówki do ich rozwiązania.

Książka jest przeznaczona dla uczniów szkół średnich, szczególnie zainteresowanych matematyką. Może ona być także istotną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli matematyki. Z tego zbioru zadań mogą korzystać także studenci, studiujący elementy analizy matematycznej.

Autorzy