Wstęp

Kolejny, trzeci z rzędu, tomik z serii “Matematyka dla ciekawych" jest kontynuacją tematyki przedstawionej w poprzednich książkach: “Pojęcie funkcji cz. l" i “Pojęcie funkcji cz. 2". Zawiera tematykę związaną z pojęciem granicy ciągów, granicy i ciągłości funkcji. Jest na ogół utrzymany w stylu poprzednich książeczek, jedyna różnica polega na dodaniu przykładowych rozwiązań typowych zadań i przeniesieniu wskazówek i odpowiedzi do końcowej części książki.

W każdym z rozdziałów, po literze P, podajemy zaznaczone podwójną kreską podstawowe wiadomości potrzebne do rozwiązywania zadań zamieszczonych w ćwiczeniach. W końcowej części książki oprócz znajdujących się tam odpowiedzi staramy się podać wskazówki typu heurystycznego, często w postaci rysunkowej, które mogą naprowadzić Czytelnika na odkrycie metody rozwiązania zadania.

Dla zadań trudniejszych na ogół zamieszczamy pełne rozwiązania, ilustrujące określoną metodę rozwiązywania problemów, dotyczy to w szczególności zadań na dowodzenie.

Autorzy