Wstęp

Niniejsza książeczka przeznaczona jest zarówno dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły średniej jak i studiujących matematykę w kolegiach nauczycielskich i wyższych szkołach pedagogicznych, ale przede wszystkim dla tych, którzy interesują się matematyką. Zawiera zadania dotyczące pojęcia funkcji elementarnych i ich podstawowych własności. Zadania podzielone są nie według poziomów nauczania, ale według własności funkcji. Mogą służyć do wprowadzenia własności funkcji, do zbadania czy omawiana funkcja taką własność posiada, nadają się także dobrze do powtarzania i utrwalania odpowiedniego fragmentu materiału. Zamieszczone zadania są przeznaczone przede wszystkim do opracowania takich pojęć jak: dziedzina, przeciw-dziedzina, punkty stałe funkcji, funkcja tożsamościowa, różnowartościo-wość funkcji, funkcja odwrotna, składanie funkcji, miejsca zerowe funkcji, wykres funkcji.

Prezentowane zadania nie mają na celu wyrabiania sprawności rachunkowych. Przeprowadzane w trakcie ich rozwiązywania proste matematyczne obliczenia mają służyć jedynie znalezieniu odpowiedzi na zawarty w zadaniu matematyczny problem.

Każdy z czterech rozdziałów zawiera oprócz listy zadań wskazówki do ich rozwiązania. Pod każdą z takich wskazówek umieszczona jest odpowiedź. Wskazówki zredagowane zostały w ten sposób, by naprowadzać Czytelnika na znalezienie metody rozwiązywania zadania, a nie podawać mu gotowych recept na jego rozwiązywanie. Chcemy przy tej okazji pokazywać sposoby podejścia do rozwiązywania różnorodnych problemów matematycznych, oczywiście na poziomie szkolnym.

Niniejsza książeczka jest pierwszą z serii “Matematyka dla ciekawych". W następnych publikacjach mamy zamiar przedstawić inne własności funkcji takie jak ograniczoność, parzystość, nieparzystość, okresowość monotoniczność i ekstrema funkcji. W dalszych będziemy przedstawiać podobne materiały dotyczące innych dziedzin matematyki.

Autorzy