Adam Plocki

Pravděpodobnost kolem nás. Počet pravděpodobnosti v úlohách a problémech

[překlad Mariola Zwyrtek]

Počet pravděpodobnosti většina z nás spojuje jen s hazardem, zábavou, věštbou a hrami. Stochastika je spojení počtu pravděpodobnosti s matematickou statistikou. Kniha ruší všechny stereotypy, pokud jde o obsah a formu stochastického díla. Nacházíme zde odpovědi kdo, v jakých situacích a na co potřebuje pravděpodobnost jevu. Úlohy se vesměs týkají nematematických situací a problémů a pomáhají se rozhodnout v jisté situaci a odůvodnit si racionalitu rozhodnutí. Můžete odhadnout riziko zneužití při ztrátě své magnetické bankovní karty. Dozvíte se, zda losování jedné osoby ze skupiny osob pomocí zápalek dává každé osobě stejnou šanci a kniha vám pomůže i najít argumenty k vyvrácení námitek, že jste nešikovní (což zdánlivě vyplývá z jistých skutečností, ale není to pravda).

Kniha je souborem úloh pro žáky, studenty středních škol a všechny, kteří si chtějí utvářet věrohodné úsudky. Mnohá řešení překvapí a udiví. Jsou podstatně vzdálené očekávání a naší intuici. Tato stochastická překvapení dokazují na špatnost úsudků tvořených ve spěchu a bez uvažování. Kniha nabitá příklady a úlohami někdy působí nepřehledně a je rozdělena do 11 kapitol:

 1. Náhodný pokus, množina jeho výsledků, permutace, variace a kombinace.
 2. Pravděpodobnostní prostor. Stochastický model náhodného pokusu.
 3. O stromech ve stochastice a v kombinatorice.
 4. O stochastické simulaci.
 5. Jev a jeho pravděpodobnost. Kdo, kdy a proč potřebuje takové matematické pojmy?
 6. Náhodná veličina.
 7. Matematická naděje na spravedlivé hry.
 8. Stochastická nezávislost jevů.
 9. Stochastické paradoxy a překvapení. Dokážeš se divit?
 10. Stochastické úlohy jako zvláštní prvek matematického vzdělávání - formulování, hledání řešení a řešení stochastických úloh jako matematická tvůrčí činnost.
 11. Poznámky a odpovědi k úlohám.

Knihu v češtině pomohlo vydat občanské sdružení Viva geodesia