Spis treści

Wstęp
1. Ograniczoność i nieograniczoność funkcji
2. Parzystość i nieparzystość funkcji. Funkcje okresowe
3. Monotoniczność funkcji. Ekstrema funkcji funkcji
4. Zadania różne