Spis treści

Wstęp
1. Dziedzina i rzeciwdziedzina
2. Różnowartościowość funkcji
3. Miejsca zerowe funkcji
4. Wykres funkcji