Antoni Chronowski

Zadania z elementów teorii mnogości i logiki matematycznej

Prezentowany zbiór zadań przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających studia na kierunkach matematycznych, a także na kierunkach, dla których matematyka jest jednym z wykładanych przedmiotów. Z tego zbioru mogą korzystać również uczniowie klas matematycznych w liceach oraz ich nauczyciele.

Tematyka zadań obejmuje elementy logiki matematycznej i teorii mnogości (teorii zbiorów). Zadania z logiki matematycznej służą przede wszystkim doskonaleniu języka matematycznego. Zadania z teorii mnogości umożliwiają pogłębioną analizę podstawowych pojęć matematycznych takich, jak: działania na zbiorach, relacje, relacje równoważności, funkcje, zbiory uporządkowane, moce zbiorów, zbiory przeliczalne, nieprzeliczalne, zbiory mocy continuum. W zadaniach zwraca się uwagę na powiązania matematyki szkolnej z matematyką wyższą.

Zbiór zadań został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń, zebranych przez autora w trakcie pracy ze studentami i młodzieżą szkolną.