Antoni Chronowski

Podstawy arytmetyki szkolnej, cz. 1, Liczby naturalne i całkowite

Książka przeznaczona jest dla studentów nauczycielskich studiów matematycznych i nauczycieli matematyki; mogą korzystać z niej również uczniowie szkół średnich zainteresowani matematyką, szczególnie ci, którzy przygotowują się do konkursów i olimpiad matematycznych.

W prezentowanej książce zostały przedstawione podstawowe zagadnienia teoretycznej arytmetyki liczb naturalnych i całkowitych, a także pewne komentarze dydaktyczne dotyczące tych zagadnień.