original image

Historia i teraźniejszość Instytutu

Instytut Matematyki UP (wtedy WSP) powstał w 1972 roku z połączenia Katedry Analizy Matematycznej, Katedry Geometrii (powstałych w 1953 roku) oraz Katedry Dydaktyki Matematyki (powstałej w 1958 roku). Historię Instytutu Matematyki można jednak liczyć już od 1949 roku, kiedy to w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej powstał Zakład Matematyki. Jeszcze wcześniej rozpoczęto matematyczne kształcenie w PWSP - w 1947 roku powstała Sekcja Matematyczno-Fizyczna.

Instytut prowadzi kierunek studiów matematyka. Kształcimy obecnie ok. 300 studentów na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), III stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych. W roku 2004 oraz 2010 prowadzony przez nas kierunek matematyka uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Nasze studia ukierunkowane są w znacznym stopniu na dobre i nowoczesne przygotowanie oraz doskonalenie nauczycieli matematyki. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie - już w 1958 roku w naszej Uczelni powstała pierwsza w Polsce Katedra Metodyki Nauczania Matematyki, kierowana przez prof. A.Z. Krygowską (o 50-latach Katedry (Zakładu) Dydaktyki Matematyki można przeczytać na osobnej stronie). W swej ofercie edukacyjnej mamy jednak także studia nienauczycielskie, związane z zastosowaniami matematyki w przemyśle i naukach ekonomicznych. Tę ofertę staramy się poszerzać, zgodnie z zanteresowaniami kandydatów na nasze studia.

Więcej informacji o Instytucie w specjalnym numerze Konspektu .
50 lat Zakładu Dydaktyki Matematyki w UP (1958-2008)

(C) 2009-2015 by Paweł Solarz & Władysław Wilk