Przejdź do treści

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia (od roku 2019/20; wcześniej: Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia)

DOKUMENTY

CERTYFIKATY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA