Przejdź do treści

Rada Jakości Kształcenia dla kierunku Matematyka (od roku 2020/21; wcześniej: Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia - od 2019/20, Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia - od 2013/2014)

DOKUMENTY

CERTYFIKATY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA