Przejdź do treści

Przydatne informacje dla studentów - wskazówki gdzie uzyskać informacje dotyczące procesu studiowania w IM

Poziomy dostępności informacji w sprawach procesu studiowania w IM

POZIOM I.

Centrum Obsługi Studenta (COS)

 1. 1. Sprawy administracyjne

  COS jest jednostką UP, która odpowiada za obsługę administracyjną studentów i absolwentów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów. Wszystkie podania, wnioski i prośby (kierowane do Dyrekcji Instytutów) studenci składają w COS do osoby odpowiadającej za obsługę kierunku „Matematyka”.

  Dane kontaktowe:
  Agnieszka Michniak-Kolosek
  pok. 145
  telefon: 12 6626112
  e-mail: agnieszka.michniak-kolosek@up.krakow.pl

  W przypadku korespondencji e-mail należy umieścić w tytule kierunek (specjalność), rok studiów, stopień studiów i formę studiów.

  Kontakt z COS powinien być kierowany ze studenckich adresów e-mailowych (Wirtualna Uczelnia).

  Zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie. Możliwa jest osobista wizyta w budynku Uczelni (pok. 145) w godzinach 10.00 – 13.00 - zalecany jest wówczas wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

  W Centrum Obsługi Studenta można m.in.:

  • • otrzymać zaświadczenie o statusie studenta,
  • • zgłosić zmiany dotyczące danych osobowych,
  • • złożyć wniosek o duplikat lub wymianę legitymacji studenckiej,
  • • otrzymać wykaz średnich ocen m.in. dla celów socjalnych,
  • • złożyć podanie o: przedłużenie sesji, indywidualną organizację studiów (IOS), egzamin komisyjny, zmianę trybu studiów, wpis warunkowy, powtarzanie semestru/roku, zmianę promotora, urlop,
  • • uzyskać informację o decyzji podjętej przez Dyrektora Instytutu w przypadku złożenia podania,
  • • uzyskać informacje dotyczące procedury postępowania w sprawach związanych z realizacją wznowień studiów oraz przeniesień z innych Uczelni,
  • • zarejestrować pracę dyplomową (poprzez elektroniczny system „Dyplomowanie”),
  • • odebrać dyplom i suplement.

  Wzory podań znajdują się na stronie internetowej: https://cos.up.krakow.pl/wzory-drukow/.

  W przypadku rezygnacji ze studiów student zobowiązany jest do złożenia rezygnacji w formie pisemnej do COS.

  Zaleca się, aby Studenci studiów niestacjonarnych, złożyli rezygnację w formie pisemnej, przed upływem terminu płatności raty. Wówczas naliczana jest opłata za studia proporcjonalnie do ilości zrealizowanych zajęć do daty rezygnacji.

 2. 2. Ścieżki postępowania w sprawach organizacji studiów:

Poziom II.

Instytut Matematyki (IM)

 1. 1. Przydatne informacje.

  Na stronie internetowej IM zamieszczczone są szczegóły dotyczące procesu studiowania na kierunku matematyka typu:

 2. 2. Ścieżki załatwiania spraw:
  • • Sprawy administracyjne wymagające zgody Z-cy Dyrektora IM ds. Kształcenia - indywidualne podania, wnioski itp. dotyczące przebiegu studiów - należy składać w COS. O wszystkich zmianach należy informować opiekuna roku.
  • • Student komunikując się na poziomie Instytutu, zwraca się w pierwszej kolejności do Starosty Roku lub przedstawiciela Instytutowej Rady Samorządu Studentów (IRSS). Kiedy nie uzyska odpowiedzi/rozwiązania, kontaktuje się z Opiekunem Roku.
  • • W sytuacjach, gdy Student nie uzyska informacji związanych z procesem studiowania w/w drogami, możliwa jest komunikacja na poziomie IM przez nowo utworzoną wewnętrzna instytutową skrzynkę pocztową: Sprawy Studenckie Instytutu Matematyki (ssim@up.krakow.pl), wyłącznie z domeny „student.up.krakow.pl”.