Przejdź do treści

Granty naukowe i projekty w IM UP

Granty realizowane

Granty NCN

 1. "Interpretując Euklidesa" - PRELUDIUM 2020/37/N/HS1/01989 (2021-2023)

 2. "Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii algebraicznej" - OPUS 2019/35/B/ST1/00723 (2020-2023)

 3. "Bernard Bolzano i nauki kognitywne" - PRELUDIUM 2019/33/N/HS1/02045 (2019 - 2022)

 4. "Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu" - PRELUDIUM 2018/31/N/HS6/03976 (2019 - 2022)

 5. "Nieskończoność i nieskończenie małe" - OPUS 2018/31/B/HS1/03896 (2019-2022)

 6. "Rozmaitości i ideały jednorodne z symetriami" - HARMONIA 2018/30/M/ST1/00148 (2019-2022)

 7. "Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych" - SONATINA 2018/28/C/ST1/00339 (2018-2021)

 8. "Konfiguracje prostych i ich własności algebraiczne i geometryczne" - PRELUDIUM 2018/31/N/ST1/02101 (2019-2021)

 9. "Krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych" - SONATA 2018/31/D/ST1/00177 (2019-2021)Granty NCBiR

 1. "Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca" (na kierunku Matematyka) - POWR.03.01.00-00-KN22/18-00 (2018-2023)

 2. "Uczelnia najwyższej jakości - UP to the TOP" (na kierunku Matematyka) - POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 (2018-2022)

 3. "Eksploratorium Twórczej Matematyki" - POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 (2018-2020)

 4. "Kompetencje na Start UP" (na kierunku Matematyka) - POWR.03.01.00-00-K042/15 (2017-2020)


Granty MNiSW

 1. "Konfiguracje i rodziny krzywych płaskich" - Najlepsi z Najlepszych 4.0.


Projekty międzynarodowe

 1. "STEAME GOES HYBRID: Blueprint Guidelines and Policy Recommendations" - ERASMUS+ KA2 (2021-2023)

 2. "ONLIFE: Empower hybrid Competences for Onlife Adaptable Teaching in School Education intimes of pandemic"(UP jako koordynator) - ERASMUS+ KA2 (2021-2023)

 3. "Enhancing functional thinking from primary to upper secondary school" (FunThink) - ERASMUS+ KA2 (2020-2023)

 4. "INNOMATH" - ERASMUS+ KA2 (2019-2021)

 5. "Guidelines for Developing and ImplementingSTEAME Schools (STEAME)" - - ERASMUS+ KA2 (2019-2021)

 6. "Trends in Mathematics Education Research (TiMER) " - Initiatives for supporting Emerging Communities for Mathematics Education Research in Eastern Europe (2019-2020)

 7. "The Global Math Project"Granty zakończone

Granty NCN

 • "Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banacha" - MINIATURA-2, 2018/02/X/ST1/00313 (2019 - 2020) - zrealizowany

 • "Arytmetyka i geometria przestrzeni parametrów dla pewnych konfiguracji prostych" - PRELUDIUM 2016/23/N/ST1/01363 (2017-2020) - zrealizowany

  1. "Asymptotyczne niezmienniki multiplikatywnej rodziny ideałów jednorodnych" - PRELUDIUM 2016/21/N/ST1/01491 (2017-2019) - zrealizowany

  2. "Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata" - MINIATURA 2018/02/X/ST1/00519 (2018-2019) - zrealizowany

  3. "Konfiguracje podrozmaitości" - OPUS 2014/15/B/ST1/02197 (2015-2018) - zrealizowany

  4. "Geometryczne i analityczne własności brył Okounkova" - PRELUDIUM 2014/15/N/ST1/02102 (2015-2017) - zrealizowany


  Granty NCBiR

  1. "Laboratorium Twórczej Matematyki" - POWR.03.01.00-00-C008/16 (2017-2019) - zrealizowany