Przejdź do treści

Wykłady im. Anny Zofii Krygowskiej odbywające się w IM UKEN

Kolejny wykład w październiku 2024 r.
Temat wykładu zostanie podany w terminie poźniejszym

Galeria zdjęć

Regulamin

Anna Zofia Krygowska (ur. 19 września 1904, zm. 16 maja 1988) profesor dydaktyki matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), autorka ponad 250 publikacji, promotor ponad 20 doktoratów, opiekun naukowy 5 habilitacji, współtwórczyni współczesnej dydaktyki matematyki jako dyscypliny naukowej, ekspert w sprawach metodyki nauczania matematyki, członek międzynarodowych komisji oraz komitetów redakcyjnych czasopism, nauczycielka matematyki i inicjatorka reformy nauczania w Polsce w drugiej połowie XX wieku.