original image

Wykłady im. Anny Zofii Krygowskiej odbywające się w IM UP

Wykład' 2018

Program: Agnieszka Świerczewska-Gwiazda
(Uniwersytet Warszawski)
Hipoteza Onsagera

Abstrakt:

W ostatnich latach ponownie zwrócono szczególną uwagę na równania Eulera. Mimo że zostały one wyprowadzone ponad 250 lat temu, to do niedawna problem istnienia globalnych w czasie rozwiązań był problemem otwartym. Ostatnie dziesięć lat okazały się być prawdziwym przełomem w tym temacie dzięki zastosowaniu metod pochodzących z geometrii różniczkowej. Opowiem jak w ten sposób udało się rozwiązać hipotezę Larsa Onsagera, który w 1949 roku zapostulował, jaka jest krytyczna regularność rozwiązań zapewniająca, że energia kinetyczna jest zachowana, a poniżej której mogą istnieć rozwiązania, które nie zachowują energii.
Termin: 8 listopada 2018 r., godz. 16:00
Miejsce: AULA A1 (nowy budynek)
Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchorążych 2

Galeria zdjęć

Regulamin

Anna Zofia Krygowska (ur. 19 września 1904, zm. 16 maja 1988) – profesor dydaktyki matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), autorka ponad 250 publikacji, promotor ponad 20 doktoratów, opiekun naukowy 5 habilitacji, współtwórczyni współczesnej dydaktyki matematyki jako dyscypliny naukowej, ekspert w sprawach metodyki nauczania matematyki, członek międzynarodowych komisji oraz komitetów redakcyjnych czasopism, nauczycielka matematyki i inicjatorka reformy nauczania w Polsce w drugiej połowie XX wieku.

(C) 2009-2015 by Paweł Solarz & Władysław Wilk